Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapisy na Wychowanie Fizyczne 2020/2021

Zajęcia z Wychowania Fizycznego (60h) obowiązkowe są dla studentów studiów stacjonarnych.

Rejestracja na WF odbywa się drogą elektroniczną po zalogowaniu, poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl następnie zakładka "Dla studentów" -> "Rejestracje" -> "Żetonowe".

Każdy student powinien zarejestrować się do jednej wybranej grupy zajęciowej w semestrze (w miarę wolnych miejsc w grupach).

TERMIN REJESTRACJI: 24 - 29 września oraz 1 - 4 października

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oferuje następujące formy aktywności ruchowej:

- wychowanie fizyczne ogólne - elementy gier zespołowych, fitness, lekkiej atletyki

- zespołowe gry sportowe - koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna

- fitness

- zdrowy kręgosłup/stretching - elementy jogi i pilatesu

- zajęcia na pływalni - dla osób początkujących i średniozaawansowanych

- piłka nożna

- zajęcia korekcyjne - wymagane skierowanie od lekarza

- siłownia

- trening personalny

- tenis ziemny - dla osób początkujących i średniozaawansowanych

- elementy samoobrony

- grupy rowerowe - wymagane posiadanie roweru - 4 grupy do 12 osób -  zajęcia  w soboty i/lub niedziele – wycieczki poza Kraków jeden blok 5-6 godzin (30 godzin w semestrze), rozpoczęcie przy ul. Piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym - ZEBRANIE ORGANIZACYJNE:  - Studium WFiS UJ, Piastowska 26

- rolki - wymagany własny sprzęt - 1 grupa do 15 osób – zajęcia  w soboty i/lub niedziele 3 lub 4 x 45 min w jednym bloku (30 godzin w semestrze) rozpoczęcie przy ul. Piastowskiej 26, terminy zajęć ustalane z prowadzącym - ZEBRANIE ORGANIZACYJNE: - Studium WFiS UJ, Piastowska 26

sekcje sportowe w różnych dyscyplinach (patrz harmonogram) 

 Zajęcia odbywają się w przedziale czasowym od 7.30 do 19.30 (nie dotyczy sekcji)

Pliki do pobrania
pdf
Sylabus Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

SEKCJE SPORTOWE Studenci, którzy mają predyspozycje i umiejętności do trenowania w sekcjach sportowych, powinni zgłosić się na pierwszy trening wybranej dyscypliny. /informacje oraz kody sekcji w zakładce: SEKCJE/

Studenci posiadający ZALICZENIE Z WF UZYSKANE NA INNYM KIERUNKU bądź innej uczelni wyższej (ale nie wcześniej niż 5 lat wstecz od aktualnego roku akademickiego), rejestrują się na przedmioty o kodach:
a/ zaliczone 2 semestry (60h) - SWF.UJ.ZPRZ60
b/ zaliczony 1 semestr (30h) - SWF.UJ.ZPRZ30

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zwolnienie lekarskie rejestrują się na przedmioty o kodach:
a/zwolnienie całoroczne (60h) lub orzeczenie o st. niepełnosprawności - SWF.UJ.ZLEK60
b/zwolnienie semestralne (30h) - SWF.UJ.ZLEK30

Zwolnienie lekarskie semestralne lub zwolnienie całoroczne należy dostarczyć w terminie do 8 listopada 2020 r.

W powyższych przypadkach, po dokonaniu rejestracji, należy zgłosić się mailowo na adres swfis@uj.edu.pl przesyłając skan zwolnienia lekarskiego lub dokumentu na podstawie którego zaliczenie zostanie przepisane (indeks, potwierdzona karta przebiegu studiów) oraz numerem albumu. Do przepisania zaliczenia uzyskanego na UJ wystarczy numer albumu.

 

Rejestracja na zajęcia WF jest rejestracją „żetonową". Każdy student I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych st. magisterskich przed rozpoczęciem rejestracji otrzyma automatycznie 30 „żetonów" typu WF-19/20 (rodzaj jednostek systemowych odpowiadających 30 h zajęć, koniecznych do zapisania się do jednej z grup zajęciowych w Studium WFiS w semestrze zimowym 2020/2021.

Brak żetonów na swoim koncie należy zgłosić mailowo na adres swfis@uj.edu.pl.