Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

Zarządzenie nr 134 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie: likwidacji Biura Sportu, zmiany Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

Regulamin zajęć dydaktycznych/sportowych SWFiS UJ w warunkach pandemii covid-19
Regulamin zajęć dydaktycznych/sportowych SWFiS UJ w warunkach pandemii covid-19

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych
Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

Regulamin korzystania z obiektu sportowego
Regulamin korzystania z obiektów sportowych SWFiS UJ

Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć WF
Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć WF

Regulamin wycieczek rowerowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Regulamin wycieczek rowerowych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Regulamin obozów sportowych.
Regulamin obozów sportowych.

Użytkownicy obiektów SWFiS UJ mają możliwość korzystania z zamykanych na klucz szatni. Klucz do szatni wydawany jest po pobraniu od użytkownika kaucji zwrotnej w wysokości 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć złotych 00/100). Zwrot kaucji następuje po oddaniu klucza. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia klucza kaucja nie podlega zwrotowi.

W szatniach dostępne są szafki depozytowe, których otwarcie/zamknięcie następuje przy użyciu monety 2,00 zł.