Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Mariusz Ozimek

dr hab. Mariusz Ozimek

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

 

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Były zawodnik (lekkoatletyka – biegi krótkie), trener lekkoatletyki, menadżer sportu, trener personalny, instruktor m.in. pływania, piłki ręcznej, piłki nożnej, nordic walking, narciarstwa, sternik motorowodny. Absolwent studiów podyplomowych
z zakresu organizacji i zarządzania sportem. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach nauk o kulturze fizycznej - teorii sportu, teorii treningu sportowego, teoretycznych
i organizacyjno-metodycznych podstawach organizacji długoletniego przygotowania zawodników w wielu dyscyplinach sportu, jak również na wychowaniu fizycznym w szkole i aktywności uczniów poza obowiązkowymi zajęciami wf. Autor ponad 200 prac naukowych, metodologicznych oraz doniesień konferencyjnych. Autor i współautor dziesięciu monografii m.in. Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży krakowskiej między 15 a 19 rokiem życia z uwzględnieniem czynników środowiskowych (2000), Determinanty wieloletniego przygotowania zawodników wysokiej klasy w wybranych dyscyplinach sportu (2007), Sprawność motoryczna zawodników i zawodniczek w wieku 15-19 lat różnych dyscyplin sportowych na tle wybranych populacji w świetle badań testem Eurofit (2007), Wychowanie fizyczne i rekreacja w terenie naturalnym (2013), A structure of training workloads In race walking. Different sta ges of athlete’s development In case of four-year preparation to the Olympic Games In Beijing (2015), Wychowanie fizyczne i rekreacja w środowisku naturalnym (2018), Morfofunkcjonalne uwarunkowania wyników sportowych we wspinaczce na czas i bulderingu (2019). Uczestnik ponad 90 konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Kierownik i wykonawca kilkunastu projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych z zakresu sportu. Dotychczas wypromował siedmiu doktorów z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz ponad stu pięćdziesięciu magistrów i licencjatów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Janusz Świerczek

mgr Janusz Świerczek

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dyżur: poniedziałek 15.30-16.30

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku wychowanie fizyczne, specjalność nauczycielska (1997r.) oraz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (Centrum Pedagogiki i Psychologii, specjalność organizacja i zarządzanie oświatą samorządową). Instruktor Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego, specjalista z zakresu korekty wad postawy, instruktor pływania, żeglarstwa, ratownik WOPR, jachtowy sternik morski i motorowodny sternik morski. Nauczyciel dyplomowany, a od 2003 roku nauczyciel akademicki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego, trener uczelnianej sekcji sportowej Trójboju Siłowego. Zastępca dyrektora Studium do spraw dydaktycznych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Mirosława Wamwas-Skoczeń

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Małgorzata Rokowska

mgr Małgorzata Rokowska

Koordynator ds. sportu

dyżur: poniedziałek 18.30-19.30

Nauczyciel, wykładowca w SWFiS UJ. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Trener lekkiej atletyki, instruktor fitness, pływania, Nordic Walking. Trener sekcji lekkoatletyki UJ. Systematycznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w szkoleniach, m. in. z zakresu fitness, Pilates, zdrowy kręgosłup, stretching. Prywatnie żona i mama 4 dzieci. Aktywność fizyczna towarzyszy je na co dzień, jeździ na rowerze, rolkach, biega, wspina się i pływa.